Samtal

Förändring börjar med dig

Jag har arbetat med samtal och personlig utveckling sedan 2002, med teman som: relationer, självbild, nedstämdhet, stress, värderingar, kommunikation, vilja, självförverkligande. En inkännande dialog ger dig utrymme att finna resurser inom dig som du kanske inte visste fanns där. Mitt förhållningssätt bygger på psykosyntes Läs mer om psykosyntes

 

Samtalscoaching

Vid coaching inriktar vi oss ofta på ett visst problem eller en specifik målsättning. Kanske vill du prestera bättre på jobbet, ha mer energi, förändra ett visst beteende, nå ett efterlängtat mål? Vi undersöker detta tillsammans i en öppen och förtroendefull dialog. Du får direkt återkoppling på din process steg för steg.

 

Samtalsterapi, hur fungerar det?

Jag erbjuder samtalsterapi när tillvaron krånglar eller när du längtar efter förändring. Du söker kanske stöd i en livskris eller vill ha hjälp till fördjupad förståelse av din livssituation. Samtalsterapi är en väg för dig att bli mer medveten om vem du är och vad du vill med ditt liv.

 

Vad kan samtalen handla om?

Det finns inga begränsningar, de kan handla om allt som du vill utforska. I våra samtal kommer jag att aktivt lyssna, ställa fördjupande frågor samt ge dig verktyg att hjälpa dig gå vidare på egen hand. Några vanliga teman för samtalsterapi och samtalscoaching är exempelvis att:

 

 • förändra begränsande personlighetsmönster.
 • förbättra dina relationer, även relationen till dig själv.
 • hitta effektiva sätt att mildra stress, oro och nedstämdhet.
 • öka självkänslan, självförtroendet och få en mer balanserad självbild.
 • finna din egen vilja och väg i livet.
 • utforska existentiella, andliga frågor och att växa som människa.
 •  

  Är samtalsterapi för alla?

  Alla som  har behov av att förändra sitt liv kan dra nytta av samtalsterapi. Att stanna upp ett tag och ställa sig några väsentliga frågor om hälsa och helhet, vilja och vägval – är en mycket bra investering i dig själv – en av de allra viktigaste du kan göra.

   

  Handledning

  Jag arbetar också med handledning av terapeuter, coacher och lärare. Handledning är ett värdefullt tillfälle att få stöd och återkoppling som leder till fördjupad självkännedom och yrkeserfarenhet. Jag arbetar ofta med enskild handledning men har också möjlighet att ta emot mindre grupper, eller att resa till er arbetsplats (Stockholmsområdet/Mellansverige).

  Kontakta mig för mer information via formuläret eller på 070-4580347