När livet djupnar

Vi människor bär på en djup stillhet inom oss, som ibland spontant framträder på ett starkt sätt. Glimtar av något vackert, storslaget, annorlunda – det väcker igenkänning hos många. Under en promenad i skogen, konstnärligt skapande, i ett kyrkorums tystnad eller ett starkt möte med en annan människa, släpper vi taget för en stund. Tiden försvinner – vi kan uppleva ett flöde, kontakt med något större, överskrida våra gränser. Vi känner glädje, kraft och tacksamhet. Vi ser och upplever intensivare än vanligt.

När livet djupnar (Heron Förlag, 2009 – häftad, 288 sid) baseras på ett 20-tal intervjuer där människor berättar om sina erfarenheter av något större. Kan vi vårda den här inspirationen som en del av vår personliga utveckling, till glädje för oss själva och andra? Samtalen kom att handla om förändringar och förundran, men också om inre tvivel och omgivningens misstro.

Boken berikas av reflektioner om människans utvecklingsmöjligheter från bland annat Abraham Maslow och Roberto Assagioli, psykosyntesens skapare. Den riktar sig till alla som vill utforska existentiella frågor och är intresserade av samtida andlighet utan dogmer.

När livet djupnar kan läsas med behållning av bl.a. coacher, samtalsterapeuter, psykologer och präster men kräver inga särskilda förkunskaper.

 

Du kan beställa min bok på Adlibris.


 

Sagt om boken:

”Jag blir rent lycklig av din bok och tror att du kommer att få framgång med den, så många klokheter. Samtidigt som texten är välskriven, lätt och engagerande att läsa skapar den ett inre ”tuggmotstånd” som känns nyttigt.” Ann Ljungberg, förläggare, författarcoach och lektör.

”Din bok är djupt berörande. Jag läser den bitvis och låter meningarnas innebörd landa i hjärtat.” Lisa Grubb, leg psykoterapeut och psykosyntesterapeut .

”Tankegångarna presenteras här i ett format som bär det självupplevdas prägel och som åtskilliga läsare därmed säkert kan uppleva som inspirerande.” Olav Hammer, Bibliotekstjänst.

Sagt om mina föredrag:

”Med värme och entusiasm ger Mattias en beskrivning av det nutida andliga sökandet. Det som utmärker honom är en djup förståelse för inre andliga och psykologiska processer. Detta levandegörs med exempel och vidareutvecklas också med stor lyhördhet utifrånpublikens frågor. Ett spännande och berikande föredrag!”

Sabina Koij, präst och domkyrkolektor Storkyrkans församling, Stockholm

”På ett vilsamt och tydligt sätt ledde Mattias lyssnarna i Arboga genom huvuddragen i sin bok, med tydliga och målande metaforer som förtydligade och konkretiserade ett inte helt lättintagligt område. Kommentarerna efteråt har varit entydigt positiva och hans föredrag fick igång många samtal kring existentiella ting och gudserfarenheter. Jag rekommenderarverkligen detta till andra. Både boken och föredraget.”

Hanna Drakengren, organist Arbogabygdens församling