Biblioterapi

Läsning kan hela, läka, ge oss ny energi, sätta oss i kontakt med inre resurser vi inte visste fanns. Inom biblioterapin används litteratur aktivt för att befrämja mental hälsa. Ofta läser man en bok eller ett utdrag ur en bok, kanske en dikt eller ett citat. I centrum står reflektioner, tankar och känslor som väcks utifrån läsningen. Ibland läser man på egen hand, ibland kan man dela sin upplevelse med en terapeut eller med en grupp om man arbetar i cirkelform. Det går bra att använda både fack- och skönlitteratur.

Jag är utbildad i biblioterapeutiska arbetssätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Är du intresserad av att pröva biblioterapi är du mycket välkommen att höra av dig till mig. Jag håller också föredrag och bokcirklar på temat, exempelvis på Lidingö Stadsbibliotek och Solna Stadsbibliotek.