Biblioterapi

I Sverige är biblioterapi en relativt ny metod för behandling och personlig utveckling. Inom biblioterapin används litteratur aktivt för att befrämja mental hälsa. Centralt är att genom begrundande läsning komma till insikter, utvecklas, lösa problem. Ofta läser man en bok eller ett utdrag ur en bok, kanske bara en passage eller en dikt, och har fokus på sina egna reflektioner, tankar och känslor utifrån det lästa. Sedan delar man ofta sin läsupplevelse med sin terapeut, eller med en grupp om man arbetar i cirkelform. Det går bra att använda både fack- och skönlitteratur.

För närvarande går jag Sveriges första högskoleutbildning i biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Är du intresserad av att pröva biblioterapi är du mycket välkommen att höra av dig till mig.

Jag håller också föredrag i ämnet ”Biblioterapi – läsning för själen”.